Produsentseminar: Internasjonal turné og utveksling

Observatoriegata 1 B

20. oktober - Kl 09.00

Vi inviterer til halvdagsseminar ledet av Magnus Nordberg, produsent og grunnlegger av Nordberg Movmement i Sverige, et produksjonsbyrå som støtter uavhengige scenekunstnere og kompanier.

I dette seminaret vil Nordberg ta opp nyttig informasjon i forbindelse med internasjonal turné og relasjonsbygging. Det blir oppgaver, case-studier og åpne diskusjoner de første to timene, og en panelsamtale med internasjonale kuratorer den siste time.

Deltakerne må ha noe produksjons- eller turneererfaring, med minst én produksjon klar til turné.

Plan for dagen

09.00 – 11.00 Forelesning av Magnus Nordberg med diskusjon
11.00 – 12.00 Panelsamtal med gjester

Seminaret vil foregå på engelsk.