Seminar & workshop

Dansens Hus

23. oktober - Kl 12.30

23. oktober - Kl 15.30

24. oktober - Kl 11.00

I anledning UNESCO’s arbeid mot fordommer og diskriminering, ble Dansens Dag og danseåret 2009 dedikert alle som på en eller annen måte ønsker å ta del i dansen uansett fysisk eller mental funksjonshemming. The International Dance Council (CID) oppfordrer koreografer, pedagoger og organisasjoner som jobber med dans, til å inkludere alle samfunnslag til å delta i klasser, workshop og forestillinger.

Candoco Dance Company ble etablert i 1991 av Celeste Dandeker og Adam Benjamin og kompaniet var et av de første i verden som integrerte dansere med ulik funksjonshemming. Candoco er basert i London og kompaniet har helt fra starten av vektlagt pedagogisk arbeid på lik linje med forestillinger. I Storbritannia er de pådriveren i arbeidet med å opprette danseutdanning for funksjonshemmede på høyskolenivå.

Seminar: Candoco – dans i samtiden

Stine Nilsen, kunstnerisk leder, presenterer kompaniets arbeidsmetode og filosofi, og utveksler erfaringer fra deres 18 år lange historie og utdyper temaet fra forestillingen The Perfect Human. Seminaret vil diskutere inkluderende dans som en del av samtidsdansebegrepet og belyse kompaniets kunstneriske virke. Videre ønsker seminaret å sette kompaniets filosofi og arbeidsmåte inn i en norsk kontekst.

Workshop: Inkluderende dans i praksis

Stine Nilsen vil sammen med to av danserne fra Candoco gi en to dagers workshop i etterkant av forestillingen og seminaret. Ved bruk av kontaktimprovisasjon og prinsippet ”lytting gjennom berøring” kan hver deltager finne sitt individuelle potensial. Du vil erfare hvordan dansen kan frembringe ferdigheter du kanskje trodde var umulige. Du utforsker bevegelse alene og i gruppe, og bygger opp respekt og ansvar for hverandre. Målet er å ikke se på funksjonshemming som en begrensning, men som et springbrett til å finne nye måter for dans og bevegelse.

Målgruppe

Seminar og workshop retter seg mot funksjonshemmede, dansekunstnere, fysioterapeuter og veiledere. Målet for seminar og workshop er å se på mulighetene som ligger i møter mellom ulike grupper i samfunnet for å finne nye innfallsvinkler for dans og bevegelse.