Soloverk bestående av Bön til de uppstigande og Spindel

Rom for Dans

27. september - Kl 17.00

Virpi Pahkinen omtales som en av Nordens mest originale dansekunstnere. Hun har vunnet en rekke priser for sitt kunstneriske virke, og ble hun nylig tildelt the Royal Litteris et Artibus. Hun har en utstrakt internasjonal turnevirksomhet bak seg.

Pahkinen har et helt eget koreografisk uttrykk med et intenst scenenærvær, og fascinerer med sin kattemyke bevegelighet, hurtighet og rå kraft. Hun formidler en sterk følelse av natur og skjulte krefter i et kontemplativt – i blant eksplosivt – dansespråk.