The working of time

Kunsthøgskolen i Oslo

1. november - Kl 12.30

2. november - Kl 12.30

3. november - Kl 12.30

4. november - Kl 12.30

Studiet av TID og de tilhørende evner i forhold til TIMING, er essensielt for utøvere i dagens scenekunstfelt.

THE WORKING OF TIME forholder seg direkte til oppfattelsen av tidens natur, (både radial og lineær), og hvordan vi utvikler vår ferdighet i bruken av denne og de ulike styrkene innen komposisjon og opptreden.

Klassene beveger seg raskt fra en essensiell base av forståelse, til avanserte områder som angår både konseptuell tydelighet og raffinering av ferdigheter.

Timingens iboende natur dreier seg ikke kun om plassering i tid, men om å lese det umiddelbare språket på sitt mest konkrete og direkte.

Intervall og relasjoner.
Dette krever og leder oss til en sensitivitet ovenfor de emosjonelle fargene og uttrykkene som skapes av tidens elementer: puls, beat, aksent, synkopering, atmosfære og frasering.