Vrangforestilling

Kunsthall Oslo

3. oktober - Kl 11.00

3. oktober - Kl 13.00

3. oktober - Kl 15.00

3. oktober - Kl 17.00

3. oktober - Kl 19.00

I eit kvitt rom høyrer ikkje illusjonen heime. Me må vende oss til det openberre.

Her får me tre soloverk av og med Marte Reithaug Sterud, Ann-Christin Berg Kongsness og Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas. Dei har vore vrange sidan 2011, då framtidsdansen vart unnfanga. Her er spinninga viktigare enn vinninga, og den dansekunstnarlege praksisen er sjølve kålrota i deira mellommenneskelege verdiskaping. Dei deler prosess, rom og deodorant utan å gå på kompromiss med kvarandre. Dei køyrer hardt og gløymer stil. www.framtidsdans.no