WE SHOULD ALL BE DREAMING

Mekverk

25. oktober - Kl 19.00

26. oktober - Kl 13.00

26. oktober - Kl 19.00

27. oktober - Kl 13.00

* ‘We Should All Be Dreaming’ har begrenset publikumskapasitet og er ikke egnet for grupper *

Denne samlingen fokuserer på drømmenes radikale potensial som oppbyggende og omveltende praksis; vi bør alle drømme radikale utopiske drømmer om en felles framtid. I denne blandingen av kollektiv tenketank, koreografert samling, performance og forelesning blir deltakerne vennlig invitert til å tilbringe tid, lytte og drømme sammen.

I en verden herjet av sinne, redsel for og hat mot det ukjente fungerer WSABD som en plattform for myk motstand ved å skape rom for kollektiv sameksistens, utover det å kjempe mot, reagere på eller avdekke de dystre realitetene. WSABD er et samarbeid mellom Helsinki-baserte Sonya Lindfors og Maryan Abdulkarim, som begge interesserer seg for radikale utopiske og de-koloniale praksiser. Koreograf og kunstnerisk leder Sonya Lindfors har som mål å ruske opp i og utfordre etablerte maktstrukturer, trenge inn i samfunnet og styrke fellesskapet. Forfatter og aktivist Maryan Abdulkarim interesserer seg for temaer relatert til frihet.

I samarbeid med Black Box teater og Oslo Arkitektur Triennale. Støttet av FINNO, Norsk-finsk kulturfond og Finsk-norsk kulturfond.