Workshop

Kunsthøgskolen i Oslo

5. oktober - Kl 10.00

CandoCoDanceCompany er et dansekompani for samtidsdans og driver ved siden av en utstrakt opplæring og utdanning innenfor integrert dansevirksomhet.
Kompaniet ble etablert av Celeste Dandeker og Adam Benjamin i 1991 med sikte på å tilby et profesjonelt miljø hvor funksjonshemmede og funksjonsfriske dansere og utøvere kunne arbeide sammen. Under deres ledelse har kompaniet vokst fra å arrangere ukentlige workshops til å bli ett av verdens fremste integrerte dansekompanier.
CandoCo tilbyr også et helårsprogram for integrert utdanning og opplæringsprosjekter. Prosjektene spenner fra åpne workshops, INSET, skolearbeid, internasjonale sommerskoler og profesjonelle utviklingsprogrammer til drift av det integrerte dansekompaniet Cando II for ungdom fra basen i London.
Sentralt i CandoCos utdanningsarbeid står ambisjonen om å tenke nytt i bruk av integrerte metoder for danseopplæring. Mer enn 6000 mennesker deltar årlig i CandoCos utdanningsprogram i Storbritannia, og deltakerne spenner fra barn, lærere, sosialarbeidere, fysioterapeuter og pensjonister til profesjonelle dansere og koreografer. Spekteret av mennesker som deltar i kompaniets workshops, residencies og klasser uttrykker kompaniets grunnprinsipp i klartekst; at dansen gir rom for alle slags mennesker.
CandoCos nyskapende innsats har ført til en knoppskyting av integrerte grupper over hele Storbritannia, noe som også har gitt økt etterspørsel hos etablerte læresteder etter kurs som er åpne for uføre elever. CandoCo har inspirert både publikumsgrupper og elever ved å vise i praksis at prinsippet om tilgjengelighet og inkludering fører til den ypperste kunst.