Workshop for blinde og svaksynte

PRODA / Rom for Dans

1. oktober - Kl 12.00

2. oktober - Kl 12.00

3. oktober - Kl 12.00

4. oktober - Kl 12.00

5. oktober - Kl 12.00

1. Kurs for ungdom fra 12 år og oppover

Tema: Trening og MTV/Musikkvideodans)
Kurset er todelt. I første del fokuseres det på en enkel oppvarming, deretter jobbes det parvis med speiløvelser og improvisasjoner. Det vil bli gitt små, enkle oppgaver til hvert par initiert av både pedagog og musiker, og etter hvert utvikles dette til bevegelsessekvenser og små danser hjulpet fram av pedagog og assistenter.
I andre del vil ungdommene få muligheter til å jobbe med koreografen/pedagogen Huyen Huynh, hvor de vil lære en ”street dans”.
Antall kursdeltagere: Inntil 10

2. Kurs for voksne fra 20 år og oppover
Tema: Kroppsbevissthetsarbeid og improvisasjon

Undervisningen starter med enkle oppvarmingsøvelser og fortsetter med kroppsbevissthetsarbeide og improvisasjon parvis/speiløvelser. Kursdeltagerne får enkle individuelle oppgaver og deretter jobbes det i grupper. Det introduseres ulike mulige temaer, som gruppen selv kan velge i.
I tillegg medvirker en musiker.

Kjersti Engebrigtsen, koreograf og spesialpedagog og en av pionerene innenfor den norske samtidsdansen, vil lede kursene for blinde og svaksynte. Kjersti Engebrigtsen har jobbet profesjonelt med dans i 35 år og har i tillegg utviklet inngående kjennskap til synshemmedes måte å tilnærme seg bevegelse på. I 1999 tok hun hovedfag ved Institutt for spesialpedagogikk og hun har jobbet med synshemmede ungdommer og voksne. Høsten 2004 koreograferte hun forestillingen ”Fragile”, en forestilling for tre dansere og en synshemmet utøver.