Workshop med Claire Cunningham

Kunsthøgskolen i Oslo

18. oktober - Kl 14.00

I denne workshopen vil Claire Cunningham, en av Storbritannias ledende dansekunstnere med funksjonsnedsettelse, dele metoder og scores som er sentrale i arbeidet hennes, og åpne opp samtaler om hennes koreografiske praksis.

Cunninghams metoder tar utgangspunkt i tilstedeværelse/oppmerksomhet og persepsjon, og praksiser lært av normative kunstnere. Disse metodene blir så sett i lys av konsepter fra ‘Crip-politics’ og den levde opplevelsen av funksjonsnedsettelse.

Workshopen baserer seg i stor grad på strukturert improvisasjon og er åpen for dansere med ulike fysiske egenskaper og sansemodaliteter. Deltakerne vil ta i bruk alle sanser i oppgaver som utforsker oppmerksomhet, bevegelse og improvisasjon.