Likestilling og anti-diskriminerings policy

CODA forfekter en verden hvor alle mennesker behandles likt og blir gitt de samme mulighetene. Vi har nulltoleranse for diskriminering. Diskriminering er definert som urettferdig eller fordomsfull behandling av ulike kategorier av mennesker, spesielt på grunn av etnisitet, rase, alder, tro, evne, kjønn, kjønnsidentitet og legning. Videre har vi også nulltoleranse for diskriminering eller urettferdig behandling av personer som underretter om diskriminering.

CODA og alle involverte i festivalens aktivitet skal jobbe for å hindre hendelser av diskriminerende art under all vår aktivitet. Dersom en diskriminerende handling umiddelbart skal ledelse i CODA varsles hvorpå CODA vil beskytte og sikre den diskriminerte og underretter, og påse at alle nødvendige tiltak gjennomføres for å forhindre flere diskrimineringshandlinger.