For en åpningskveld det ble!

Flere ble rørt til tårer under det som kan beskrives som en publikumssuksess da Candoco Dance Company fremførte tre spektakulære verk under gårsdagens CODA-premiere på Dansens Hus.

– Welcome home.
What took you so long?
(Fra SEKE CHIMUTENGWENDE’s World’s Unknown, Candoco)

Stående applaus og utsagn av typen “dette føles historisk” og “Candoco er revolusjonerende for det norske dansefeltet” ble utvekslet hyppig, og ekstatisk, mellom ulike publikummere i pausene.

Verkene var mangfoldige og vi i CODA-temaet klarte ikke å bli enige om hvilket stykke som var vår favoritt (undertegnede ble for eksempel solgt av Seke Chimutengwende’s World’s Unknown, som ikke bare var forbløffende dansekunst, men nærmest som et skriftlig epos á la T.S Eliot å regne).

Ikke desto mindre hadde de tre verkene til felles at de bar Candocos umiskjennelige signatur. Etter 30 år i gamet har dette kompaniet satt en standard som knapt lar seg sammenligne.

Som kunstnerisk leder Charlotte Darbyshare sa det i ettersnakken:

– Once you start working this way, you can’t work any other way, it’s the way it’s meant to be.

Høydepunktet kom selvsagt til slutt. Kompaniets rekonstruksjon av Trisha Browns Set & Reset / Reset fra 1983, er blitt å regne som deres signaturverk. Kompaniet har turnert med verket over store deler av verden i et tiår nå, og det føltes betydningsfullt å være tilstede. Kanskje er dette også en av de siste gangene verket fremføres, noensinne.

Jeg vil takke dere for å lage dans av så høy kvalitet at man ikke lenger anser funksjonsnedsatte dansere som begrensende. Dere er dansere. Jeg er dypt beveget, utbrøt en av publikummerne under den påfølgende artist-talken.

Flere av kompanidanserne i Candoco kunne fortelle oss at Set & Reset / Reset er deres desiderte favoritt å fremføre. Å jobbe med et så ikonisk stykke gir dem ærefrykt.

I think that the co-versjon we present houses the core of Trisha Brown’s work in very interesting ways. You see the mechanics of different bodies and how the moment works out differently in us. It is beautifully exciting and exhilarating, fortalte danser Olivia Edginton.

På spørsmålet om hvorfor hun selv valgte å bli en del av kompaniet for et par år siden, var svaret klart:

– My interest in Candoco was mainly about wanting to work with people that are experts in their own body. They really understand or want to or have desire to find out more about how to work with themselves, with people, and simply to understand the system in our body, which I think is unique, especially at that time when I joined the company.

Hun påpekte det unike med å føre mennesker sammen på denne måten; “bringing everything they know in their body, and share it”.

– In relation to the whole dance scene, this is how I understand the world. I understand the world through movement, you can have really interesting conversations through dance. That’s how I process.

Og til slutt, det magiske ordet som mange av oss kjenner oss igjen i, når det kommer til dans:

– I am actually addicted.