Mathilde Caeyers

Existing work ready for touring:

New Religion
New Religion er en science-fiction samtidsdansforestilling hvor kunstig intelligens får en gudelignende autoritet over mennesket. Fem dansere beveger seg i en fire mete høy labyrint som dikterer kroppens bevegelsesrom. Det er en kald og dystopisk forestilling som setter det organiske og mekaniske opp mot hverandre. Hva er fri vilje i et høyteknologisk samfunn?

Bio:

Mathilde Caeyers er norsk-belgisk dansekunstner med base i Tromsø. Etter endt bachelor i dans fra The Liverpool Institute for Performing Arts i 2018 har hun skapt fire danseforestillinger, hvorav to har blitt valgt ut til turné med Dansenett Norge. Mathilde jobber med dans og installasjonskunst i tett samsvar med hverandre, og utforsker tematikk rundt menneskelig eksistens. Tilsynelatende fjerntliggende idéer, konsepter og situasjoner får holdepunkt i samtiden for å oppfordre til flere spørsmål enn svar om vår kollektive virkelighetsoppfatning.