Open call for to norske koreografer

Denne våren gir vi to norske koreografer mulighet til å delta på Big Pulse Dance Alliance Visiting Artist Program – et fireårig EU-prosjekt som foregår i tidsrommet 2021-2024 der CODA inngår som den norske partneren. Programmet er rettet mot  ferske koreografer (uansett alder) som får en unik mulighet til å besøke en av våre partnerfestivaler.

Om Visiting Artist-programmet:

Big Pulse Dance Alliance Visiting Artist Program gir en koreograf muligheten til å besøke andre festivaler i nettverket. CODA ønsker å sende en koreograf til Sismògraf-festivalen som tar sted mellom 13.-16. april og en annen koreograf muligheten til å besøke New Baltic Dance Festival fra 2.-5. mai.

Programmet gir koreografene et møte med festivalens kunstneriske ledere, samarbeid med lokale artister, billetter til festivalopptredener og nettverksbygging med koreografer fra andre europeiske land. Programmet er helt unikt i sitt felt og gir enorm gevinst i form av kompetanseheving, kreativ utveksling og nettverksbygging.

De utvalgte kandidatene tildeles et stipend som dekker reise, dagpenger, overnatting, forestillingsbilletter samt stipend (maks. 20 000 NOK).

NB:

Vi sender én artist til Sismògraf festivalen og én artist til New Baltic. Sismograf har et stort fokus på utendørsarbeid, mens New Baltic Dance gir et innblikk i litauiske og ukrainske koreografer samt internasjonale verk. Mer informasjon om festivalene og fullt program kommer nærmere festivalstart.

Vi ber de aktuelle søkerne om å angi preferanse på hvilken av festivalene de er interessert i å delta på – og hvorfor.

Hvordan søke:

Skriv et kort motivasjonsbrev (maks en halv A4-side) om hvorfor du ønsker å delta i vårt Visiting Artist Program.  Inkluder gjerne en lenke til nettstedet ditt, et showreel eller lignende. Tilknyttet videomateriale bør ikke overstige 5 minutter.

Søknaden må skrives på engelsk, og må sendes innen 20. februar til info@codadancefest.no.

Om søknadsprosessen:

CODA foretar et førstevalg dersom det er et stort antall søkere. Det er mottakerfestivalen og prosjektleder for Big Pulse som står for det endelige utvalget. Avgjørelsen vil sees i sammenheng med de utvalgte koreografene fra de andre partnerfestivalene.