Søkerliste til stillingen som kunstnerisk leder

Det er totalt 25 søkere til stillingen som kunstnerisk leder og festivaldirektør for CODA Oslo International Dance Festival. Av disse er åtte internasjonale kandidater og 17 norgesbaserte søkere.

Nåværende kunstnerisk leder, Stine Nilsen, sitter frem til 31. juli 2024. Den nye kunstneriske lederen tiltrer etter planen i et åremål på fire år fra 1. august 2024.

Følgende kandidater har gitt sitt samtykke til å bli inkludert i den offentlige søkerlisten:

  • Benjamin Perchet, kunsterisk leder, Irland
  • Inés Belli, koreograf, Norge
  • Lene Aareskjold, scenekunst leder, Norge
  • Marianne Bilger, kurator og produksjonsansvarlig, Norge
  • Heidi Rustgaard, koreograf og kurator, England
  • Ingeborg Zackariassen, kunstnerisk leder, Sverige
  • Jonas Øren, koreograf og kurator, Norge
  • Luiza Braz Batista, koreograf og kurator, Tyskland
  • Paul Hess, koreograf og kurator, Tyskland