AGAIN

Bærum Kulturhus

26. september - Kl 19.30

27. september - Kl 19.30

again and again
come again
…and again, it might not happen…

I AGAIN fortsetter Ina Christel Johannessen å undersøke de språklige, eksistensielle og kulturelle motsetningen vi omgir oss med: femininitet – maskulinitet, innside – utside, natur – kultur, med spesielt det siste begrepsparet som omdreiningspunkt.

Vi mennesker er prisgitt gjentakelsenes ritual. Er gjentakelsene det motsatte av det som er meningsfullt for oss? Koreografiens musikalske struktur og dramaturgi understreker bevegelsens sykliske tilbakekomst gjennom forestillingens fire satser. Lydbildet er komplekst og heftig med hele Kringkastingsorkesteret live.

AGAIN er et kunstnerisk samarbeid mellom den svenske komponisten Marcus Fjellström og koreograf Ina Christel Johannessen. zero visibility corp er et av Norges ledende dansekompanier, med stor internasjonal anerkjennelse. Johannessen har jobbet for en rekke nasjonale og internasjonale kompanier, blant annet Carte Blanche og Nasjonalballetten, samt Cullberg, Ballet de Monte Carlo og tidligere i år med City Contemporary Dance Company i Hong Kong.

Les mer på zero visibility corp