Danseriske samtaler

Kunsthøgskolen i Oslo

22. september - Kl 15.00

Danseriske samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Til hvert møte vil aktuelle kunstnere inviteres til å sette i gang samtalen gjennom å presentere sine tanker i forhold til et gitt tema. Under CODA festivalen inviteres koreografene José Navas og Cristina Caprioli til å snakke om abstraksjon og formalisme med utgangspunkt i Capriolis utsagn Dans er inte et språk. For å oppnå en uformell og tilbakelent samtaleform, plasserer vi gjestene i nærhet til publikum i salen. Danseriske Samtaler skal være et åpent forum uten strenge rammer hvor nye tanker og idéer luftes.