Felles innsats: Plattformer for rettferdighet, diskurs og kunst

Sentralen

13. oktober - Kl 12.00

I samarbeid med sosialantropolog Michelle A. Tisdel har vi satt sammen et panel av kunstnere og akademikere med base i Norge for å diskutere hvordan dansefeltet kan bidra til å skape like muligheter gjennom kunstnerisk praksis.

Santalen tar utgangspunkt i UrbanApa (https://urbanapa.fi/), et antirastisisk og feministisk kunstsamfunn og en plattform initiert av Sonya Lindfors, som i år er tilbake på CODA med sitt nye verk One Drop.

Moderator Jessica Lauren Elizabeth Taylor vil i samtale med kunstnerne Ayesha Jordan, kunstneren og akademikeren Deise Faria Nunes og kunstnerisk leder for TextLab, Shanti Brahmachari, utforske hvordan man kan jobbe kollektivt med å bygge lignende plattformer for rettferdighet, diskurs og kunstnerisk aktivitet.

Hvordan engasjerer vi oss i miljøer som historisk ikke er sentrert i Norge og performancekunst, hvordan utvider vi rekkevidden til kunstnerisk formidling, og hvordan håndterer vi bærekraft av kunstnerisk praksis og løpende løsninger i relasjonene mellom kunstnere og institusjoner? Dette er bare noen av spørsmålene som skal diskuteres. Seminaret er åpent for alle, men krever forhåndspåmelding.