Hybrid

Riksscenen

19. oktober - Kl 20.00

I et samfunn der grensene stadig utvides, og de kulturelle ulikhetene blir tydeligere, står vi ved et utfordrende veikryss, der det å definere seg selv og andre, både skaper trygghet og polarisering.

Hvem tilhører hva? Hvem kommer fra hvor? Hvilke referanser har vi til felles? Hva skiller oss?

I sin mest negative form skaper dette konflikt og avstand.
I sin mest positive form skaper dette nye verdensomspennende brobyggende språk og kulturer!

Gjennom tekst, musikk, bevegelse og assosiative rom, ønsker ”HYBRID” å gjøre en dypere undersøkelse av identitetskampen vi alle står i, om enn på ulike måter. Forestillingen ønsker å si noe om det å leve mellom grensene, om å kjempe for å utvide sitt eget mulighetsrom, og å finne fellesskap. Dette er en eksplosiv og sterkt visuell forestilling, som inviterer publikum rett inn i kjernen av letingen.

Historiene våre krysser seg, genene våre blander seg, kommunikasjonsmetodene våre er mer komplekse.

Noen vil si at vi er i stadig utvikling. Andre- at vi mister kjernen.

Er det plass til flere stemmer? Kan vi blomstre som en ”Hybrid” form?