LA ZON-MAI

Oslo Rådhus

16. oktober - Kl 09.00

18. oktober - Kl 09.00

19. oktober - Kl 09.00

20. oktober - Kl 09.00

21. oktober - Kl 09.00

22. oktober - Kl 09.00

23. oktober - Kl 09.00

24. oktober - Kl 09.00

25. oktober - Kl 09.00

La Zon-Mai er en multimedial installasjon skapt av koreografen Sidi Larbi Cherkaoui og videokunstneren Gilles Delmas. I krysningspunktet mellom arkitektur, tredimensjonal kunst og dans handler dette slående verket om identitet, territorium og grenser.

La Zon-Mai er et hus uten dører og vinduer. Tak og vegger tjener som skjermer hvor film blir projisert.

21 markante dansere fra forskjellige land – alle har de på et tidspunkt i livet har vært konfrontert med oppbrudd og migrasjon – blir stilt spørsmål om hva ”hjem” betyr. Samtidig blir de filmet hjemme hos seg selv. Hver enkelt danser har sin livserfaring som kommer til uttrykk gjennom bevegelse. Koreografen samler deres ulike syn på verden og formidler en essens av menneskelig mangfold. ”Zon-Mai er en slags refleksjon over verden”, sier han selv.

Sidi Larbi Cherkaoui har base i Belgia, hvor han driver sitt eget kompani Eastman. Han har fått stor anerkjennelse for sitt kunstneriske virke og skaper dans for de største kompaniene verden over, og han har gjestet Norge flere ganger. Et gjennomgangstema i hans verker er menneskelig identitet.

Gilles Delmas er filmfotograf og kunstner, blant annet kjent for “Phoker Chomo”, dokumentar, The factory (mai 2012), “Les six saisons”, dokumentar, essay, Lardux films (2012), “Héraclitus, the black Ship”, dokumentar, Lardux films (2014) og « the ferryman » film essay (2015).