Nasjonalt seminar om dans som ressurs i eldre- og demensomsorg

Bærum Kulturhus

28. oktober - Kl 12.00

19. januar - Kl 10.00

Dans for livsglede, mestring og helse

Formålet med seminaret er å gi ansatte i helse- og omsorgsektoren kunnskap og verktøy slik at dans og rytmisk trening kan brukes i daglig omsorgsarbeid. Seminaret er også en brobyggerarena mellom helse og kultur. Målgrupper til seminaret er ansatte i helse- og omsorgssektoren, utøvende i dansefeltet, ansatte og studenter i universitet- og høgskolesektoren, samt andre interesserte.

Dans og rytmisk trening i omsorgsarbeid er i likhet med Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) og i Demensplan 2020.

Seminaret arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med Dans i Nord- Trøndelag, CODA Oslo International Dance Festival og Bærum Kulturhus- Regionalt

kompetansesenter for dans. PROGRAM

FRE 28/10
11.00 Registrering og ”minglelunsj”
12.10 Velkommen og presentasjon av samarbeidspartnere
12.20 Innledning
12.40 Estetikk, motorikk og levende sjeler videoforedrag v/ Sverre Krüger, Kunsthistoriker og professor i film og fjernsyn ved Institutt for Kunst- og medievitenskap, NTNU.
13.10 Dans för demensdrabbade v/ Krister Nyström (SE), Ph.D. Danseterapeut
14.10 Pause
14.40 Patina – Å eldes med glans, v/ koreograf Arne Fagerholt
15.10 Presentasjon av NODAK- danseterapeutene i Norge v/ Liv Marie Lervåg styreleder NODAK
15.25 Pause
15.35 CODA+ v/ Anne Holck Ekenes, kunstnerisk leder av Panta Rei Danseteater, Solbjørg Ekenes, og Hannah Wozene Kvam, Kultur- og nærmiljøleder Ammerudhjemmet
16.15 Oppsummering av dagen og avslutning
17.00 Middag for påmeldte

Tilknyttet seminaret presenteres forestillingen Søstre 11 år etter av og med Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen. Forestillingen vises i Bærum Kulturhus, Underhuset kl. 19.00.

LØR 29/10

10.00 Dans i et generasjonsperspektiv v/ Hilde Rustad, postdoktor NIH
10.45 Dance: A way to well being and managing conditions in later life v/ Rebecca Seymour (UK)
11.05 Pause
11.15 Praktiske eksempler v/ Rebecca Seymour
11.45 Tverrfaglig Samarbeid i Danseprosjekter. Presentasjon av prosjekt alders- og demensvennlig bydel v/ Pauline Hasse og Heidi Karsrud Nordal
12.00 Runde av, oppsummering og avslutning v/ samarbeidspartnerne
12.10 – ca 14.00 Lunsj med videre nettverksbygging og mingling
Under lunsjen legges det opp til mulighet for presentasjoner av deltakere og prosjekter, her melder man seg dersom man ønsker å presentere noe. Dette fungerer også som en inngang til mingling og nettverksbygging.