Practical boundaries seminar

Dansens Hus

23. oktober - Kl 14.00

Pris: kr. 50,- Max antall deltagere: 70

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi overfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem? I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet. Et Langt Liv i Scenekunsten, – nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, inviterer til seminar og workshop med fokus på det rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.

På dette seminaret møter du 3 foredragsholdere som hver på sin måte gir deg gode verktøy for å håndtere grensesetting i praksis.
Ita O`Brien (UK), Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre.
Johnny Brenna (NO), tidligere politimann, forfatter og foredragsholder.
Hans Marius Graasvold (N), advokat.

Dagsplan:

14.00: Velkommen ved arrangør
14.15–15.30: Hans Marius Graasvold: lover og regler på området
15.30–16.15: Johnny Brenna: grensesetting i praksis
16.15–17.30: Ita O ́Brien: Intimitet i arbeidslivet
17.30: Takk for i dag

Ita O´Brien er intimitetskoordinator og bevegelsesinstruktør for film, TV og teater.

De siste fem årene har Ita O´Brien jobbet med å utvikle beste praksis når man jobber intimt, med scener av seksuell karakter og nakenhet på film, TV og teater – «Retningslinjer for intimitet på settet». Ita er en foregangskvinne i rollen som intimkoordinator, som nå blir stadig mer brukt av ledende produksjonshus, inkludert HBO, Netflix og BBC. Itas arbeid er bredt dekket i media, blant annet av the Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, The Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC og RTE. Ita etablerte Intimacay on Set for å gi bransjen tilgang til profesjonelle intimitetskoordinatorer.

Les mer på: https://www.itaobrien.com

Johnny Brenna Johnny Brenna (f.1964) har til sammen 20 års erfaring fra politiet. Siden 2006 har han drevet sitt eget konsulentfirma innen personlig sikkerhet. Han er sertifisert instruktør innen ulike selvforsvarssystemer og prosjektleder for «Et tryggere Oslo».

Han har skrevet krimromanene Operasjon Helena (2012), Operasjon Føniks (2013), Operasjon Hydra (2014) og Operasjon Hades (2017) sammen med Sigbjørn Mostue. Han har også skrevet Håndbok i selvforsvar (2012) og 60-meteren (med Sindre Leganger, 2015).

Hans Marius Graasvold Hans Marius Graasvold arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, personvern, arbeidsrett og strafferett. Graasvold er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Disse omfatter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk oversetterforening (NO), Norsk skuespillerforbund, Norske dansekunstnere (NODA), Norske scenografer, Norske audiovisuelle oversettere (NAVIO), Norske kunsthåndverkere, NOPA, Norsk komponistforening og Den Norske Fagpresses Forening. Graasvold har tidligere arbeidet som underdirektør i Forbrukerrådet (2007–2010) og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2002–2007). Han er medlem av Personvernnemnda (fra 2013), og tidligere medlem av Domeneklagenemnda (2010-2014), Forsikringsskadenemnda (2007–2010) og Kultur- og kirkedepartementets TV- utvalg (2009). Graasvold er mye brukt som foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett blant annet ved UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger. Utgivelser: «Norsk Skribentrett» (Universitetsforlaget 2006) sammen med Eirik Djønne og Jon Bing, «Pekeransvaret» (CompLex 10/02).