PRODA-klasser

Rom for dans

18. oktober - Kl 10.00

19. oktober - Kl 10.30

20. oktober - Kl 10.30

21. oktober - Kl 09.00

22. oktober - Kl 10.00

25. oktober - Kl 10.00

26. oktober - Kl 10.30

27. oktober - Kl 10.30

28. oktober - Kl 10.30

29. oktober - Kl 10.00

I samarbeid med PRODA profesjonell dansetrening gleder vi oss til å gi dere mange fysiske smakebiter fra kunstnere i årets festival.

Det blir et variert program med pedagoger og koreografer som leder morgenklasser og kreative workshops i hele perioden 18.-29. oktober. Vi ønsker velkommen til Amie Mbye, Carl Aquilizan, Cocoon Dance, Roza Moshtaghi og Trine Lise Moe, Jean Baptiste Baele og Geir Hytten.

Klassene er åpne for profesjonelle dansere. Alle klasser har drop-in, og eventuell betaling skjer i døra.

Klassene er gratis for PRODAs brukere. For utenlandske artister og tilreisende koster det kr 100 for klasse og kr 200 for workshop.

For mer informasjon: https://proda.no

Workshop – Amie Mbye
Amie Mbye er en norsk-gambisk dansekunstner med base i Oslo og jobber mellom Oslo, Paris og Dakar. Amie er aktiv som utøver og medskaper og / eller skaper i ulike kunstneriske sammenhenger og konstellasjoner. Hun har både deltatt i og laget prosjekter som spenner fra stedsspesifikke interaktive forestillinger til kunstneriske produksjoner for scener, presentert både nasjonalt og internasjonalt. Hun har en BA fra Høyskolen for Dansekunst i Oslo (2019), hvor hun ble uteksaminert med en bachelorgrad i dans og koreografisk tenkning. I tillegg til dette har Amie 8 års danseerfaring i Afrikansk estetisk dans i Tabanka Dance Ensemble, diplom i African Contemporary Dance fra Ecole Des Sables i Senegal (2018), samt dansetrening i ulike African Streetdance styles (AfroHouse, Ndombolo, Coupe Decale), House og Hiphop.

I denne workshopen jobber man med bevegelse gjennom ulike improvisatoriske oppgaver. De improvisatoriske oppgavene kan ta utgangspunkt i ren bevegelse, i tekst eller musikk og gir en ramme for kreativ egenutfoldelse med vekt på den enkeltes bevegelsesmåter. Workshopen tar utgangspunkt i oppgaver og prossesen bak prosjektet HORDE, av Ingri Fiksdal/Solveig Styve Holte.

Klasse – Carl Aquilizan
Carl Aquilizan er utdannet ved Spin Off Forstudium i Dans (2014-2015) og Northern School of Contemporary i Leeds, England (2015-2018). Han har koreografert for ulike plattformer som Burst (Yorkshire Dance), Dans/5, Vin og Valsen, Mind the Gap og Koreografilaboratoriet ved Dansens Hus. I dag jobber han frilans som koreograf og utøver i ulike prosjekter, og har ved siden av eget arbeid blant annet jobbet med Francesco Scavetta, Katrine Kirsebom, Kyuja Bae, Daniel Lukehurst (UK) og Martijn Joling (NL/NO). Han er deltaker i Tekstlab Inkubator, og jobber for tiden med å utvikle prosjektet dis_func og soloprosjektet Flower boy.

Klassene tar utgangspunkt i Carl Aquilizans bevegelsespraksis og materiale fra nåværende og tidligere arbeider, særlig soloprosjektet Flower boy. Praksisen henter inspirasjon fra release-basert arbeid, Butoh og Tai Chi. Klassene vil fokusere på improvisasjon med bruk av bilder for å finne transformerende og medidative erfaringer. Klassene begynner med oppvarmingsøvelser som fokuserer på centering og grounding. Vi beveger oss videre i utforskende improvisasjonsarbeid alene eller med en partner, med oppmuntring om å bruke rommet til å leke og omfavne et bredt spekter av uttrykk.

Workshop rundt arbeidsmetodene til CocoonDance  

Koreografen Rafaële Giovanola vil induktivt dele verktøyene de har brukt for å lage to ulike  forestillinger i deres repertoar, og har samlet disse i sin CocoonDance MoveAPP  

  1. Momentum: oppvarming: bevegelsene – pulserende og utmattelse pga repetisjon er  sentrale for disse oppgavene. Denne ideen vil følge arbeidet i forskjellige art, alltid jobbe,  være pulserende og sprettende, og etterpå vil de vurdere forandringene som forårsakes i  kroppen.  
  2. Hybridity: komposisjon: grunnlaget for bevegelsene er blitt til gjennom forskning med Muay  Thai Boxing for arbeidet med beina, og en studie av Les Sylphides for arbeidet med  overkroppen. Slik skaper vi en ny kropp som vi kaller: Den utenkte kroppen.  

Sveitsiskfødte Rafaële Giovanola var solist i Torino før hun ble brakt til Frankfurt-balletten av  William Forsythe, hvor hun jobbet i åtte år. Etter dette jobbet hun med Pavel Mikuláštiks  koreografiske teater, med Bonn som den siste stasjonen. Sammen med dramaturg Rainald  Endraß er hun grunnlegger og kunstnerisk leder av CocoonDance. Siden 2000 har hun skapt  over 40 verk med full lengde. CocoonDance har etablert seg som en dansekunstinstitusjon  med et omfattende nettverk, ikke bare innenfor den kunstneriske verden, men også innen  kulturundervisning. www.cocoondance.de  

Workshop – Roza Moshtaghi og Trine Lise Moe
Limbo skildrer en collage av sykliske mønstre. Et landskap laget av repeterende motiv, bevegelser og lyd i samspill. Et mønster er en regelmessighet i verden. Brutte og repeterte mønstre skaper rytme. I sammensmetlning med rytme kan et mønster virke flatt. I denne workshopen inviterer koreograf Roza Moshtaghi og utøver Trine Lise Moe noen av bevegelsesmønstrene fra LIMBO. Bevegelsesmønstrene er inspirert av geometriske former of tekstilmønstre som hundetannsmønster, sekskantede bikubemønstre og skallet til melkesnoken.

Roza Moshtaghi er en koreograf og utøver basert i Oslo. Arbeidet hennes forholder seg til uforklarte narrativ av behov som genereres gjennom å tilpasse seg eller respondere på systemer/strukturer. Spørsmål rundt hvordan hun, bygninger, gater, fiksjon, natur, hendelser, kropper, og objekter for øvrig, tar del i denne forandringen har vært essensiell i mye av hennes arbeid. Hun presenterer arbeid internasjonal og fortsetter å utvikle prosjekter med andre kunstnere, både som samarbeidspartner og utøver. Hennes nyligste arbeider er LIMBO(2020), HOOP(2020), Bouncing Narratives(2019), Only Forever(2018), Flinch(2017) og Water Grafitti(2016).
www.rozamoshtaghi.com

Trine Lise Moe er en Oslobasert frilans danser og utøver. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2016). Etter endt utdanning arbeidet Trine Lise med Oslo Danse Ensemble på produksjonen “ODE 2016” og danset i arbei av Subjazz og Ole Martin Meland. Trines Lise har jobbet som utøver og medskapende danser for koreografer og dansekunstnere som LIse Nordal, Christopher Arouni, Inés Belli, Simone Grøtte, Pearla Pigao, Ingri Fiksdal, mfl. Hun har også samarbeidet med Fredrik Petrov og Jonathtan Ibsen i 2020, på prosjekt VEGGEN. De siste årene har hun etablert et tett samarbeid med koreograf Roza Moshtaghi.

Klasse – Jean-Baptiste Baele
Jean-Baptiste Baele er en belgisk dansekunstner. Med erfaring fra både hiphop og samtidsdans utforsker han sine interesser i et bredt spekter av bevegelsesformer. Etter studier ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance utviklet han et spesielt bånd med dynamikk-arbeid i sin praksis. Jean-Baptistes arbeid kjennetegnes ved dets fysikalitet, overraskende dynamiske skift og komplekse utforsking av bevegelse.

Threading er en undersjanger av breakdans. Samtidsdansere og hip hopere har utforsker, dekonsturert og fordypet seg i formen for å utvikle den til bevegelsespraksisen den er nå. Gjennom “drills” og improvisasjon vil vi utforske grunnelementer i Threading: Tracing, Fixed Point og Threads. Gjennom klassen lærer vi stilens grunnleggende bevegelser for å bygge en sterk base av forståelse for uttrykket.

Workshop – Geir Hytten
Geir Hytten har utdannet seg med en Master in Dance-performance fra Laban og samfunnsgeografi fra UiO. I London jobbet han med Punchdrunk i ulike prosjekter over ti år, og spilte Macbeth i den originale oppsetningen av «Sleep No More», New York og Shanghai. Andre kompanier inkluderer Vincent Dance Theatre, The Cholmondeleys and The Featherstonehaughs, Frantic Assembly, Frauke Requardt, Coisceim, National Theatre (London) og Complicite.
I Norge har han vært en del av Jo Strømgren Kompani siden 2011. Han har danset for Impure Company, Brageteatret, Ulf Nilseng, Kjersti Engebretsen, Simone Grøtte, Katrine Kirsebom, Laterna, Karstein Solli, De Naive, Mia Habib, og er ansatt i SKUDA.
Sammen med Marie Bergby Handeland koreograferte og utøvde han forestillingen Vi Synger (2016). Egne verk er YOUR FAN (2018), hello brother: stage-screen-stripped (2019-2020), og grief will be our companion (2021)som har premiere under CODA Dancefest 2021.

I denne workshopen skal vi se på hvordan vi kan organisere egen kropp til å fungere som et eget økosystem, hvor vi skal utforske hvordan både synlige og usynlige fysiske teksturer virker inn i denne symbiosen. Vi vil bruke teknikker inspirert av bestanddelen humus i jorda til å la bevegelser leve og dø i en evig runddans, som er både en vakker og voldelig prosess. Videre skal vi se på hvordan dette personlige økosystemet kan organiseres i relasjon til andre kropper som er til stede eller imaginært, slik at vi kan nærme oss en kroppsliggjøring som strekker seg utover øyeblikket til en tidløs kropp.