Samtale om det å være ung utøver og kreativ medskaper

Formidlingsrommet, Den Norske Opera & Ballett

26. oktober - Kl 16.30

Sammen med fire ungdommer som har vært del av TekstLabs Unge Stemmer og CODA Dancefest2021, skal vi skape en samtale basert på deres refleksjoner og spørsmål rundt det å delta i inkluderende kunstprosjekter (inkluderende for profesjonelle og amatører).

Kulturmeldingen som regjeringen kom med i 2020 løfter særlig frem fire temaer for kunst for barn og unge: Medvirkning, like muligheter for deltakelse, et relevant og representativt kunst- og kulturtilbud og samhandling og koordinering.

Hva er ungdommenes erfaringer? Hva er viktige spørsmål for dem? Hvordan tar vi som arrangører med oss deres erfaringer?
Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab og Ragnhild Tronstad (fagansvarlig scenekunst, Kulturtanken) er med i samtalen.

Denne panelsamtalen består av refleksjoner og spørsmål som belyser arbeidsmetoder og medvirkning i inkluderende sceneprosjekter, fra ungdommens ståsted.