SURVIVAL

Riksscenen

25. oktober - Kl 21.30

26. oktober - Kl 21.30

I forestillingen «Survival» stiller Braza spørsmålet: Hvordan påvirker det primære overlevelsesinstinktet de individuelle valgene våre? Hva skjer med individet når grensene våre blir flyttet – både geografisk, moralsk og etisk? Hvor langt er vi villige til å gå for å overleve? «Survival» finner sted i et blaff av et dystopisk fremtidsunivers fortalt gjennom det urbane uttrykket: slam poesi, urbane samtidsdansere, fysisk teater, stencilart, og et elektronisk kontemporært musikalsk univers.

Belinda Braza er ansatt som koreograf ved Det Norske Teatret. og jobber i tillegg parallelt med egne produksjoner. Hun er grunnlegger av «B-Braza productions» som setter opp urbane og samfunnsaktuelle forestillinger innenfor den urbane og crossover sjangeren. Hun har produsert tre helaftens forestillinger, og Survival får premiere på Riksscenen under CODA festivalen 2017.

Braza er kunstnerisk ansvarlig for STEPS – et samarbeidsprosjekt mellom Kulturtanken og Riksteateret, hvor det tilbys forestilling og verksted ved asyl mottak i Buskerud. Hun er kunstnerisk leder for POW!, et prosjekt rettet mot enslige mindreårige asylanter i regi av Dansenshus.

Braza leder også HUMAN – et aktivitetstilbud for barn og unge på asylmottak i Oslo.