We Fiction & Private Rite

Dansens Hus

22. oktober - Kl 20.00

23. oktober - Kl 20.00

“Én av Europas best bevarte hemmeligheter”

www.article19.co.uk , Mai 2006

Panta Rei Danseteater (PRD) presenterer en helaftens forestilling med to nye verk. Det ene verket er skapt i samarbeid med den kanadiske koreografen Hélène Blackburn, det andre av kompaniet selv. PRD arbeider også denne gangen med komponist Nathaniel Reed, kjent for sin atmosfæriske og melodiøse musikk. WeFiction & Private Rite er en fysisk forestilling som bringer publikum inn i en verden der tre dansere i dialog med hverandre og sine omgivelser utforsker identitet. Det blir en reise blant lekepianoer og lamper der humoristiske øyeblikk oppstår.

Under CODAung vil PRD samarbeide med Stovner bydel. 80 ungdommer fra Stovner videregående skole og hip-hopere fra The Planet vil delta på verksteder med kompaniet og skape korte koreografier som vises i Stovner videregående skoles nye kultursal. Resultatet blir også vist i pausen til forestillingen WeFiction & Private Rite på Dansens Hus.

Anne Holck Ekenes etablerte PRD i 2000. Siden den gang har kompaniet produsert både dansekortfilmer og forestillinger for scenen. Kompaniets seneste helaftens produksjon Underveis & Invisible Dances ble vist for mer enn 25 000 publikummere. Forestillingen har vært vist i store deler av Norge, i tillegg til England og i India.

Pia Holden har siden 2005 vært engasjert og danset med PRD. Hun vil også være medkoreograf i We fiction.

Hélène Blackburn (CA) etablerte kompaniet Cas Public i 1983, hun har studert ved the Linda Rabin Studios og ved Université du Québec à Montréal. Blackburns arbeider bygger på studier av mennesklig adferd. Hun skaper fysisk krevende verk basert på observasjoner der metaforer og billedliggjøring er fremtredende. Forestillingen Glowing Hours with Flying Feet i samarbeid med det britiske kompaniet Diversions ble presentert på the British Platform til stor suksess både fra publikum og presse.

Les mer på

http://www.pantareidanseteater.com

http://www.caspublic.com/