When Clarity Visits

Den Norske Opera og Ballett

23. oktober - Kl 20.00

24. oktober - Kl 14.00

24. oktober - Kl 20.00

WHEN CLARITY VISITS er en danseforestilling som søker etter barnet i oss. Hvordan har barndommen formet oss som voksne og hvordan influerer det livet vårt i dag? Virker det beroligende eller kanskje foruroligende?

Forestillingen gir deg en uttrykksfull danseopplevelse i møtet mellom Weizman og Havers koreografi og Carte Blanches fysisk sterke og teknisk dyktige dansere. Gjennom en visuelt sterk sceneløsning, nykomponert musikk og den vestlandske designeren Siv Støldals personlige tilnærming til dansernes påkledning, omformes mentale prosesser til danseriske uttrykk.

Barnet i oss er et begrep fra psykologien som betegner det barnlige aspektet ved psyken, og de aller tidligste følelsesmessige minner og erfaringer.

Minner er unnvikende materie. Prøver vi å fange den, skapes et sterkt og intenst billedspråk, en følelsesmessig berg-og-dal-bane og en visuell fornøyelse! – Guy Weizman

Les mer på

http://www.carteblanche.no