Workshop ashtanga vinyasa yoga

Den Norske Opera og Ballett

14. oktober - Kl 12.00

15. oktober - Kl 12.00

Det er en stor glede og ære at David Roche kommer tilbake til CODA.

David’s workshop tar for seg  Ashtanga Yoga i tradisjonen av Sri K. Pattabhi Jois.
Gjennom bruk av imaginære bilder og utforskning av anti-gravitasjons løft i kroppen, hjelpes utøveren til å finne en effektiv bruk av pust på et høyere nivå av bevissthet, rytme, balanse og flyt i utførelsen av asanas.

David Roche har studert og undervist bevegelse i 47 år. Undervisningen inneholder ulike metoder og praksis fra egne erfaringer som danser, koreograf, artist og yogi.

 

Nivået på workshopen er tilpasset de som har trent Ashtanga Yoga i seks måneder og som har ferdigheter opp til marichyasana B. (De med høyere ferdighetsnivå er selvfølgelig velkommen).