NORMAL Research – en arbeidsvisning for alle

Intimitet, smerte og skjønnhet. Av Maria Terese Høgåsen Kittilsen og Daniel Mariblanca

NORMAL Research er et kunstnerisk samarbeid inspirert av tematikken forbundet med funksjonsnedsettelse og seksualitet, produsert av 71Bodies, med co-produksjon og støtte fra Carte Blanche, DansiT og CODA. Målet er å utforske intimitet, smerte, skjønnhetsstandarder og visibilitet mens vi stiller spørsmål ved normative strukturer og tilgjengelighet.

Gjennom utforskningsprosessen søker vi å samle forskjellige stemmer og historier. Sammen med våre egne opplevelser vil disse danne fundamentet for den videre utvikling av vår kunstneriske tilnærming.

Koreografene

Daniel Mariblanca ble født for 38 år siden, i Barcelona. Han har siden 2016 vært basert i Norge, hvor han har jobbet med Carte Blanche. I tillegg har han startet sitt egen kompani; 71Bodies.

Maria Terese Kittilsen er en dansekunstner fra Norge, spesialisert innen opplæring og trening for dansere med nedsatt funksjonsevne. Hun lever selv med en usynlig funksjonsnedsettelse.

Ursula Kaufmann er en filmskaper bosatt i Barcelona. Gjennom sitt arbeid søker hun å hjelpe de kompanier og kollektiv som ikke nyter godt av privilegiene innebygget i heteropatriarkalske samfunn.