Nye tilskudd til CODA-teamet

I 2023 har vi gleden av å ønske hele tre nye fjes velkommen til CODA’s festivalteam. Bli bedre kjent med produksjonsansvarlig Ida Louise Sundby, praktikant Maria Terese Engdahl-Høgåsen og  formidling- og tilretteleggingskoordinator Sebastian Tjørsland.

– Det er bestandig spennende å få nye medarbeidere inn i festivalen, og litt trist å miste vår gode ansvarlige produsent Frances Gerono Huby etter fire år i festivalen. Men de nye tre har kommet inn med full energi og sterke faglige bidrag, så jeg ser frem til et nytt flott festivalår, sier festivalsjef Stine Nilsen.

Ida Louise Sundby

 

Ida Louise Sundby er 32 år, født og oppvokst i Lørenskog og har bakgrunn fra danselinjen på Fagerborg vgs i Oslo. Hun har tilknytning til streetdansfeltet som utøvende danser, danselærer og prosjektleder, og er medlem av crewet dEEp doWN dopEiZM og underviser waacking på dansestudioet Subsdans.

– Siden begynnelsen av 20-årene har jeg ønsket å kunne hjelpe andre dansere med det administrative og valgte derfor å ta en bachelor i Kultur og ledelse fra Handelshøyskolen BI, forteller hun til CODA.

De siste 12 årene har hun vært aktiv i Soul Sessions Oslo, hvor hun gjennom praksis har tilegnet seg relevant kompetanse, sist som daglig leder. Nå trer hun inn i stillingen som produksjonsansvarlig i CODA.

– Jeg gleder meg til å lære og få nye erfaringer i en veletablert organisasjon som CODA og få kunne bidra med min kunnskap fra et annet felt i dansemiljøet, sier Sundby.

Gjennom arbeidet ønsker hun å fortsette med å tilrettelegge for gode og profesjonelle forhold for dansekunstnere og at flere kan få glede av CODAs program og aktiviteter. 

Maria Terese Engdahl-Høgåsen

 

Maria Terese Engdahl-Høgåsen er 32 år gammel og kommer fra Oslo. Hun er utdannet innenfor idrettspsykologi, med fordypning i dans, og spesielt fokus på dansere med ulike funksjonsvariasjoner.


Hun har jobbet både som danselærer, foredragsholder og frilans dansekunstner i snart 10 år, og har tidligere vært med i CODAs koreografiske mentorprogram; Diverse Nordic voices, og har på ulike måter bidratt på CODAs program de tre siste årene, i fjor som danser i produksjonen NORMAL. Nå tar  Engdahl-Høgåsen  en mastergrad i samfunnsanalyse og trer inn som intern i CODA frem til sommeren.

– Jeg håper at min akademiske og analytiske kompetanse, kombinert med kjennskap til dansefeltet og kunstnerisk erfaring kan være nyttig for CODA, sier Engdahl-Høgåsen, og fortsetter: 

– Å få lov å jobbe i CODA er helt fantastisk. For meg har festivalen alltid vært til stor inspirasjon både som publikummer og dansekunstner. Nå ser jeg frem til å bidra fra innsiden og få mer innsikt i organisasjonen bak programmet. 

Sebastian Tjørstad

 

Sebastian Tjørstad er 38 år gammel og har bred erfaring som scenekunstner gjennom 15 år, som komiker, danser og skuespiller. Tjørstad har jobbet på scenen på Nationaltheatret, Latter, HumorNieu og Black Box. Han har også turnert med dans og stand-up musikal med DKS Viken.

– Jeg ser frem til å bidra og lære om hvordan å gjøre CODA festivalen til en rollemodell for tilrettelegging av scenekunst for alle, sier Tjørstad, som nå trer inn i stillingen som formidlings – og tilrettelegging koordinator for CODA.