Entanglement – The Wild, the Unknown and Each other

sted TBA

11. oktober - Kl 10.00

12. oktober - Kl 10.00

LATERNA inviterer til workshop inspirert av mycelium som metafor for det undersøkende fysiske arbeidet, der nettverk av forbindelser, relasjoner og fellesskap trer frem og kommer til syne. Marianne Skjeldal og Inger-Reidun Olsen deler av sine metoder og innganger til skapende og utøvende arbeid gjennom bevegelsespraksiser, meditasjonspraksis, plantealkymi, omsorg og mystiske praksiser fra ulike tradisjoner med dyp lytting og praksis for deling av tanker og dialog i et fellesskap.

– Hva vil det si å være i kontakt med seg selv – og omverden? Hvordan møte “det ukjente”?

Vårt hovedverktøy for all undersøkelse er kroppen og sinnet i samklang; dansende, skapende og sansende, som lytter dypt til seg selv – og til andre, til formødre- og fedre, som hermer strategiene til mycelnettverket og skaper koblinger, gir næring og transformerer. Kroppen som anker, sted, møtepunkt og uttrykkskanal, og sinnet som reiser til andre dimensjoner gjennom meditasjon, fantasi og våkne drømmer. Sammen undersøker vi den magiske kraften som finner nye strategier i nærvær med andre kropper, som åpner opp for at alt kan skje!

Ut ifra det som oppstår mellom oss utvikler vi en vev av nye sammenkoblinger både fysisk, visuelt, sanselig og imaginært.

Varmt velkommen til to dager med undersøkelse, dyp lytting, undring og fellesskap!

OM LATERNA

LATERNA (NO) består av Inger-Reidun Olsen og Marianne Skjeldal, begge koreografer, danse- og performancekunstnere, som arbeider i ulike formater innen performancekunst og koreografi, med fokus på kropper og handlinger i dialog med historie, sted, materialer og lyd.

LATERNA utforsker dialogisk lytting som metode. De undersøker en deltakende performancepraksis som en koreografert væren-med-andre, som dyrker en oppfattelse av økologisk sans, med sikte på å komme frem til nye ideer og etikk sammen med sted, planter og andre.

LATERNAs performative arbeider eksisterer i grenselandet mellom dans, sosial koreografi, performancekunst og ritualer, og er forankret i en kunstnerisk økologi hvor arbeidet utvikles i en kontekst og vokser over tid gjennom regelmessig praksis og metodologiske undersøkelser. Gjennom sitt koreografiske arbeid sporer LATERNA historie, samler kollektiver og skaper responser ved å forme nye former for fellesskap med sted, mennesker og den mer-enn-menneskelige verden.

LATERNA var tilknyttede kunstnere ved Black Box teater, Oslo (2019-2021) med flere pågående aktiviteter. I juni 2022 kuraterte og arrangerte LATERNA den fem dager lange festivalen Hidden Connections – Visible Ecologies på BBt. I 2023 publiserte de sin første bok Utopian Gardens.
www.laternalaterna.org

Inger-Reidun Olsen (iRo)

Inger-Reidun Olsen (iRo) er danser og koreograf basert i Oslo. Hun har en MFA i Performance fra Norwegian Theater Academy, Høgskolen i Østfold (2018-20), en BA i Koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, og toårig utdanning fra Skolen for Samtidsdans (1996-98), nå Høyskolen for Dansekunst.

iRos performative arbeider eksisterer i ulike formater og rom og utvikles fra personlige opplevelser og sanseinntrykk i dialog med sted, historie, ikke-menneskelige materialer, lyd, tekst og andre mennesker. Arbeidet utfolder seg gjennom spesifikke metoder som involverer kroppen, bevegelse, selvutviklingspraksiser, refleksjon og kritisk tenkning. Kjernepraksisen er forankret i en lyttemetode som tillater at relasjoner til utvalgte steder, materialer og mennesker utfolder seg over tid til materialiserte kunstneriske uttrykk, strategier og samarbeid. iRo er sertifisert selvutviklingslærer og livscoach. Hennes bakgrunn innen dette feltet har stor innvirkning på hennes metodologiske og kunstneriske arbeid. www.iroart.com

Marianne Skjeldal

Marianne Skjeldal (f. 1979) er danser og koreograf basert i Oslo, Norge. Hun har en MFA-grad fra DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, med spesialisering i koreografi og performance-praksiser, og en toårig utdanning fra Skolen for Samtidsdans, nå Høyskolen for Dansekunst (HFDK).

Gjennom ulike formater produserer Marianne verk i skjæringspunktet mellom koreografi og performancekunst gjennom relasjonsarbeid, og undersøker sted, ulike former for tilstedeværelse, lytting, måter å være intime på, samt metoder for transformasjon. Hennes bakgrunn som massasjeterapeut og somatisk yogautøver og -lærer påvirker hennes kunstneriske arbeid, og omvendt. Hennes arbeider er ofte knyttet til et spesifikt sted, til natur, landskap og funnet materiale, og hun kombinerer bevegelse med lyd, tekst og stemme. Hennes forskning er forankret i en lyttemetode basert på å gi tid – til å bli påvirket, føle, reflektere, respondere, og ved å gjøre dette tillate relasjoner – også til den mer-enn-menneskelige verden – å utfolde seg. Marianne er også en del av ulike samarbeidsprosjekter som danser, koreograf, performer, mentor og kurator.
www.marianneskjeldal.com