CORPS DE BALLET

Dansens Hus

13. oktober - Kl 11.00

I dans og ballett betegner «corps de ballet» gruppen med dansere som ikke er hoveddansere eller solister, tilsvarende koret i opera. De fremfører gruppescenene og  har som funksjon å støtte hoveddanserne og solistene som er mer i forgrunnen. Danserne i et corps de ballet utfører trinnene sine unisont, og samholdet gjør dem unike og kraftfulle.

I denne workshopen vil deltakerne sammen skape et «CORPS DE BALLET» med ironi og glede, men da som en «BODY OF THE COMMUNITY».

Corps de ballet-dansere beveger seg vanligvis unisont, på en synkronisert måte, men man vil i workshopen fremheve kroppen og dens mangfoldige variasjoner ved å fremheve skjønnheten i kontrastene som finnes i en kollektiv kropp.

Hvordan kan vi være en ballettkropp i dag?
Hva betyr det å være både en kropp og et fellesskap samtidig?

Om koreografen:

Silvia Gribaudi er en italiensk koreograf som også har spesialisert seg på scenekunst generelt. Siden 2004 har hun hatt fokus på hvordan kroppen har en sosial innvirkning, og har satt det komiske elementet og forholdet mellom publikum og utøvere i sentrum for sitt koreografiske formspråk. Hun vant Premio Giovane Danza D’Autore med stykket A CORPO LIBERO (2009), var finalist ved Premio UBU med R.OSA (2017), vant Premio CollaborAction#4 2018-2019 og Premio DANZA&DANZA 2019 med stykket GRACES, og i 2021 presenterte hun MONJOUR (2021), som ble produsert av Torinodanza Festival, Teatro Stabile del Veneto og Les Halles de Schaerbeek i Brussel.

Gribaudis nyeste forestilling er GRAND JETÉ, som samproduseres av MM Contemporary Dance Company (IT), La Biennale de Lyon (FR), Théâtre de la Ville (FR), Rum för Dans (SE), Torinodanza Festival (IT), International Dance Festival TANEC PRAHA (CZ), Zodiak – Side Step Festival (FIN), National Theatre Brno innenfor Theatre World Festival Brno (CZ). Silvia Gribaudi er tilknyttet Gymnase CDCN (Roubaix – Frankrike) for treårsperioden 2024-2026.